verbeelden -> verbinden -> veranderen

Verhalen:

Hoe je de toekomst overleeft 

Digitalisering, de robotisering, kunstmatige intelligentie, 3D printing, blockchain, nanotechnologie, biotechnologie, zonnestroom, bevinden zich in een exponentiële ontwikkeling. Al deze ontwikkelingen dragen naast een vernieuwende ook een disruptief karakter, die een enorme impact op maatschappij, economie, samenleving. .

Zelfsturende auto's het einde kunnen betekenen van de autoindustrie; met de robotisering verdwijnen veel functies en dus banen, zonnestroom maakt traditionele energiebedrijven overbodig.  

Ook de wijze waarop wij als samenleving functioneren verandert. De voortdenderende digitalisering heeft bijvoorbeeld een netwerksamenleving gecreëerd waardoor bestaande top down structuren niet meer werken. De maatschappij organiseert zich steeds vaker in zwermen. Mensen nemen zelf initiatieven en organiseren zich in platforms, vaak geholpen door een nieuw soort ondernemer die ook andere waarden wil creëren dan alleen maar financiële.

Bedrijven, maatschappelijke instellingen, gemeenten, politieke partijen, iedereen krijgt te maken met deze disruptieve orkaan. Veel traditionele organisaties gaan eraan omdat zij zich laten verrassen door de snelheid van de orkaan. Wendbare organisaties maken misschien kans deze orkaan te doorstaan als zij zich kunnen ontworstelen aan de

5 wetten van disruptie 

Op inspirerende wijze vertelt Frits Roelfsema zijn publiek over de toekomst die met orkaankracht op ons afkomt. Een fascinerende stormwaarschuwing die je aanzet tot daden.

Maar dat is niet alles. Hij laat zijn publiek ook zien hoe je aan de hand van de 5 wetten van disruptie kunt ontsnappen aan de vernietiging van je bestaansrecht. 

Als keynote, kick-off en kick-ass. 

informatie en reserveringen: mailto:contactm@bureautoekomst.nl

Verbeelden:

Ontdek de toekomst

Je moet stil te staan bij je eigen toekomst. "Niet afwachten tot de toekomst je overkomt" klinkt door in al onze verhalen. Maar daar zijn de meeste bedrijven, gemeenten en organisaties inmiddels ook wel van overtuigd. Maar hoe krijg je nu een beeld hoe die toekomst er uitziet? Daarvoor heb je allereerst inzicht nodig in wat er sociaal maatschappelijke en economische ontwikkelingen op korte en lange termijn speelt. Hoe ontwikkelt de maatschappij zich en welke rol spelen bedrijf, politiek, overheid en maatschappelijke organisaties in de context van jouw bestaansomgeving. Welke input nodig is stellen we vast aan de ahnt van onze 

5 vragen die je toekomst bepalen

Deze informatieverzamelen is belangrijk als eerste aanzet om het gevoel over toekomst en rol te leren verbeelden. De vraag of je bezig moet zijn met je toekomst wordt al snel verdrongen door de vraag hoe je bezig moet zijn met de toekomst.  Uiteindelijk gaat het om het beantwoorden van de vraag welke nuttige bijdrage de organisatie aan de maatschappij of de economie moet leveren om in de toekomst een bestaansrecht aan te ontlenen. En die vraag dient iere orgaisatie zich te stellen.

De aanpak van het verbeeldingsproces is sterk afhankelijk van de organisatie. Daarom ontwikkelen een programma op maat voor iedere organisatie. 


informatie en kennismaking: mailto:contactm@bureautoekomst.nl

Veranderen:

Van verbeelding naar werkelijkheid

De organisatie van de toekomst is veerkrachtig en flexibel. De hiërarchische hark is een achterhaald.  Werkte nog toen alles voorspelbaar leek, maar nu staat een organisatie voor wendbaarheid en lenigheid. Geen tijd voor controle, veel tijd voor initiatieven. De nieuwe organisatie is niet meer rond "bazen" gebouwd maar rond klanten.

Veranderen doe je niet zomaar. Zeker niet als je wordt gezegd dat het moet. Mensen veranderen pas wanneer ze ervan overtuigd zijn van de noodzaak. Maar daar is lang niet iedereen van overtuigd. Soms denkt men "het zal mijn tijd wel duren". Soms heeft men te vaak voornemens zien stranden en denkt men: "het zal wel weer niet zo'n vaart lopen". Toch zijn het de mensen die vormgeven aan de toekomst en van essentieel belang in de verandering van de bedrijfscultuur, de organisatiestructuur en het organiseren van de dagelijkse praktijk.

Hoe krijg je de medewerkers mee in het proces, hoe maak je ze deelgenoot van de noodzaak en geef je ze een boost om zelf mee te helpen aan die nieuwe toekomst?

Wij hanteren in de veranderingsprocessen de

5 veranderregels met resultaat

Mensen veranderen onder invloed van de context waar ze deel van uitmaken. In reorganisatie, fusies, doorstarts, transities worden mensen met een nieuwe werkelijkheid geconfronteerd die hen helpt zich snel aan te passen. De 5 wetten hebben wij op basis van deze inzichten ontwikkeld en passen deze toe als het gaat om toekomstgerichte veranderingen.

Bewegen in de goede richting doe je samen. De 5 wetten 5 wetten helpen de organisatie daarbij.

 De meeste bewegingsprojecten voeren wij uit in opdracht van de (grotere) MKB, gemeentelijke overheid, zakelijke dienstverlening en sociale werkbedrijven.

informatie en kennismaking: mailto:contactm@bureautoekomst.nl