verbeelden -> verbinden -> veranderen

helpen


Organisaties helpen snel en doeltreffend resultaten te behalen in veranderingsprocessen of in de going concern bedrijfsvoering is effectief. De partners van Bureau Toekomst hebben allen leidinggevende functies vervuld als bestuurder of als manager binnen organisaties die zich kenmerkten door vernieuwing, overleving, conflicten en transitie. Daarnaast beschikt Bureau Toekomst over een select netwerk van operationeel in te zetten specialisten.

Commercieel interim managment

Wij helpen organisaties hun commerciële kracht terug te vinden, te ontwikkelen en te ondersteuen. Zowel strategisch als operationeel zijn wij inzetbaar. Wij zijn instaat om heel snel een sterke relatie met de markt en de klantenkring ontwikkelen. Daardoor doorgronden wij de commerciële mogelijkheden sneller en komen we ook sneller tot resultaten. De klantwaarde moet goed aansluiten bij de behoeften iit de markt, de organisatie moet ook intern op orde zijn om waar te maken wat er nodig is. Wij kijken intergraal naar deze aspecten en betrekken daar management en medewerkers bij. Het gaat erom om snel structurele resultaten te realseren.

Hertsel management
Is door welke oorzaak dan ook, de continuïteit van de onderneming in gevaar, dan moet er snel worden ingegerepen. Reorganiseren, zoeken naar samenwerking, soms via een onvermijdelijk faillisement de kansrijke stukken redden of overnamepartners zoeken. Wij hebben hiermee vooral veel ervaring opgedaan in de grafische branche en in het sociaal maatschappelijke domein.

Implementatie management

De organisatie heeft een toekomststrategie ontwikkeld. Nu moet er draagvlak worden ontwikkeld, de transitie moet in meer of mindere mate ingang gezet worden. Kan het management zich losmaken van de veilige patronen, is er voldoende tijd om de ambities te implementeren of is er sprake van enige sense of urgency? Je bent als organisatie gekomen waar je nu bent met je huidige visies, kernwaardes en mensen. Vereist je toekomststrategie een stevige koerswijziging, dan valt dat mensen zwaar. Dat is heel begrijpelijk.

Door gebruik te maken van implementatie management ga je met de bestaande crew die koerswijziging waarmaken. Centraal staat communicatie, training en coaching on the job. Dat gebeurd dan wel heel intensief, zeker niet vrijblijvend, maar wel op een veilige en warme manier. Niemand hoeft uit de boot te vallen, daarom bouwen we samen aan die boot. Soms letterlijk! Onze implementatie managers werken met een tijdplanning die is opgesteld aan de hand van de workshop.

Implementatie management wordt ook aangeboden als zelfstandige dienst bijvoorbeeld voor tijdelijke ondersteuning bij commerciële problemen of transitie projecten.

informatie: contactm@bureautoekomst.nl