verbeelden -> verbinden -> veranderen

Van Verbeelding naar werkelijkheid

Of het nu gaat om een nieuwe koers, een fusie, reorganisatie, het zijn de mensen die uiteindelijk het succes bepalen. Die moeten inhoud gaan geven aan de veranderingen.

Veranderen doe je niet zomaar. Zeker niet als je wordt gezegd dat het moet. Mensen veranderen pas wanneer ze ervan overtuigd zijn van de noodzaak. Maar daar is lang niet iedereen van overtuigd. Soms denkt men "het zal mijn tijd wel duren". Soms heeft men te vaak voornemens zien stranden en denkt men: "het zal wel weer niet zo'n vaart lopen". Toch zijn het de mensen die vormgeven aan de toekomst en van essentieel belang in de verandering van de bedrijfscultuur, de organisatiestructuur en het organiseren van de dagelijkse praktijk.

Hoe krijg je de medewerkers mee in het proces, hoe maak je ze deelgenoot van de noodzaak en geef je ze een boost om zelf mee te helpen aan die nieuwe toekomst?

Wij hanteren in de veranderingsprocessen de 5 veranderregels met resultaat.

De 5 wetten hebben wij op basis van deze inzichten ontwikkeld en passen deze toe als het gaat om toekomstgerichte veranderingen. Wij zorgen voor de verbinding en laten ze  maximaal gebruik maken van hun kennis, kunde en energie. Samen een boot bouwen die in beweging zetten naar de nieuwe haven.  

De meeste bewegingsprojecten voeren wij uit in opdracht van de (grotere) MKB, gemeentelijke overheid, zakelijke dienstverlening en sociale werkbedrijven.